Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби Бишкек шаарынын Ленин районундагы Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби

Программалык аккредитациялоо

МаалыматтарОкуу пландарыКитепкана жөнүндө маалыматФизика лабораториясы жөнүндө маалыматХимия, биология лабораториясы жөнүндө маалыматМектеп китепканасынын отчётту5 жылдагы окуучулардын контингенти Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын 5 жылдык маалыматыЖат жазуу, текшерүү иштер, тесттердин жыйынтыктарыОлимпиадынын 5 жылдык жыйынтыгыЖРТнын 5 жылдык жыйынтыгы Алтын тамга боюнча 5 жылдыктын жыйынтыгыУТБнын 5 жылдык жыйынтыгыКол өнөрчүлүк ийримиБий ийрими"Чудо - глина" ийиримиМектептин жетишкен ийгиликтериМугалимдердин жараткан ийгиликтериОкуучулардын жетишкен ийгиликтериМектептин техникалык базасыТесттер; текшерүү иштери; жат жазуу, дил баяндарМугалимдердин билимин жогорулатуу боюнча маалыматПредметтик мониторингдерБилим сапатын текшерүү иштери Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын убактылуу жобосуПредметтик стандарттын негизинде окуучулардын билим баалоо критерийлериТарбиялык иштер боюнча жылдык планПсихология боюнча жылдык иш планСоцпедагогтун жылдык иш планыМектеп ичиндеги окуучулардын билим сапаты боюнча сабактар арасындагы мониторингдерПсихологдун окуучулар менен иштеген иш чараларыМектептеги окуучулар жөнүндө соц.паспортМектептин мед. айымы менен бирдикте түзүлгөн иш планУсулдук бирикмелердин кыскача отчетторуМугалимдердин адистиги боюнча дипломдоруМугалимдердин санитардык китепчелериСоц.педагогдун отчетуБашталгыч орус класстарынын отчетуБишкек шаардык Билим берүү башкармалыгынан келген билим сапаттарын текшерүү жыйынтыктарыОкуучулардын жетишүү, катышуу боюнча 5 жылдык отчетМугалимдердин сандык-сапаттык курамыМектептин техникалык паспортуМектептин окуу кабинеттериИнвентаризациялык китепчеСабактардын иштелмелериМектептин уставыМектептик компоненттеги сааттары берүү жөнүндөКомпонентСтратегиялык планАлтын тамгаМугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун иш планыВидеосабактар, презентацияларПсихологическая адаптация молодых специалистовМатериалдык техникалык база боюнча түзүлгөн иш планАдминистрация, мугалимдердин кызматтык милдеттериИш тартибинин эрежелериПсихологиялык коопсуз чөйрөКитепкана иштери боюнча анализАкт государственной приемочной комиссииДолбоорлор боюнча маалыматОкуу-тарбия иштери боюнча отчетЖазуу иштери боюнча отчет-анализУсулдук бирикменин протоколдоруКошумча жоболор