Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби Бишкек шаарынын Ленин районундагы Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби

Маалыматтык – китепкана кызматы

Маалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматы

Китепкана башчысы,Билим берүүнүн отличниги Жумалиева Айтбүбү

2020-2021  окуу жылындагы китепканадагы жалпы фонд-31835

Анын ичинен окуу китеби-30380,көркөм адабият китептер-1455,

методика китептери-600,

фонддун процент менен тейлениши кыргыз класстарда-63,34 %,

ал эми орус класстарда 39,28% .