Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби Бишкек шаарынын Ленин районундагы Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби

Гордимся

Спорт жаатында жетишкендиктер
Конкурс
Шахмат кружогу