Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби Бишкек шаарынын Ленин районундагы Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби

Биз жөнүндө

Биз жөнүндө

 • Жалпы орто билим берүүчү № 84 мектеби
 • Негиздөөчүлөр: Бишкек шаардык мэриясынын ОУну түзүү боюнча буйругу, чечими;
 • Тиби: Мектеп
 • Ишмердүүлүктүн түрү: Окутуу жолу менен
 • Окутуунун формасы: Күндүзгү
 • Кайсы тилде окутулат: Кыргыз жана орус
 • Негизделген жылы: 1-сентябрь 2011-ж
 • Дареги: бишкек шаары, Ленин району, Ак- Орго конушу, Омуракунов 45
 • Телефону: 0312 41-08-81
 • Мектептин директору: Рысбекова Дилбара Акжоловна
 • ОУнун түзүлүшү:

1-4-башталгыч класс;

5-9-негизги билим алуучу ортоңку класс;

10-11-жогорку класс;

 • Мектептин башкаруу органы (Устав)
 • ОУнун мамлекеттик башкаруу органдары: Билим жана илим министрлиги,ШБББ, ЛБББ, администрация;
 • Бюджеттик мекеме;
 • Эмгек акысынын фонду;
 • Имараттын тиби: типтүү;
 • Мектепте интернет бар.

Мугалимдердин жана окуучулардын жалпы саны

Окуучулардын саны – 2784, жалпы 73 класс комплектелген.

1-4-кл.-30 класс комплект окуучунун  саны- 1228;

5-9-кл.33 класс комплект саны- 1311;

10-11-кл. 7 класс комплект, окуучунун саны- 245;

Жарым жылдыктын жыйынтыгында окуучулардын кыймылы менен – 2880 окуучу окуйт.

Мугалимдердин  саны жыл башында – 131.

90% мугалимдер Ак-Орго конушунун тургундары.

Окуучулардын саны 2 эсеге кѳп. Башталгыч класстарда окуучулардын саны ар бир класста 40-45тен окуучу отурат. Ал эми 6-кл. жана 9-кл.окуучулардын саны- 40-48 окуучунун санын түзѳт.