Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби Бишкек шаарынын Ленин районундагы Жалил Садыков атындагы №84 орто билим берүү мектеби

Мектептин формасы

Жалпы ата энелер чогулушунун чечиминин негизинде: 9-11 класстын окуучулары усту ак асты кара, 5-8 класстын окуучулары боз костюм кара шым, 1-4 класстын окуучулары кочкул кызыл боз шым кийишсин деп чечим чыгарылды.

Мектептин формасыМектептин формасы